กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางสาวพีรจิตร์ กิตติสิงห์สกุล

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางธัญจิรา ชูขาว

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายโสภณ รอดภัย

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญ

ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง

นายเริงฤทธิ์ สุขเกษม

ตำแหน่ง ครู คศ.2