กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวพีรจิตร์ กิตติสิงห์สกุล

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางธัญจิรา ชูขาว

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายแฝง วัดอินทร์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายโสภณ รอดภัย

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายสมเกียรติ์ ฮวบเจริญ

ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง