สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง

ชนะเลิศ

รอบชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้ารวม

รวมรายการแข่ง

ภาพรวมคะแนน ITA ปี 66

IIT

EIT

OIT

คะแนนรวม

ระดับผลการประเมิน

A

สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้ารวม

รวมรายการแข่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วอินทร์บุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ม.1

ม2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จำนวนนักเรียน
จำนวนครูและบุคลากร 
ผู้บริหารและครูประจำการ

ข่าวการศึกษา