สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้ารวม

รวมรายการแข่ง

สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

เข้ารวม

รวมรายการแข่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วอินทร์บุรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ม.1

ม2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

จำนวนนักเรียน
จำนวนครูและบุคลากร 
ผู้บริหารและครูประจำการ

ภาพรวมคะแนน ITA ปี 65

IIT

EIT

OIT

คะแนนรวม

ระดับผลการประเมิน

B

ข่าวการศึกษา